(Cultuur) Educatie & Beleid


Waarom?

Vanuit een intrinsieke behoefte om kunst en cultuur en met name muziek (educatie) een belangrijk speerpunt te laten zijn in het onderwijs en de samenleving ben ik actief betrokken bij een aantal bijzondere instellingen als voorvechter voor cultuur educatie.

“It’s an artist’s duty, to reflect the times’ – Nina Simone

Wat?

Voor het Utrechts Centrum voor de Kunsten ben ik als Artistiek Leider binnen de Muziek Impuls inhoudelijk verantwoordelijk voor de muzikale invulling van meer dan 28 Utrechtse (S)PO scholen. Voor dit docententeam ontwikkel ik trainingen en coach-sessies a.h.v. verschillende Co-Teachingsvormen zoals complementaire of parallelle Co-Teaching. Daarnaast ontwikkelen we diverse reflectie en intervisie tools voor deskundigheidsbevordering binnen de Muziek Impuls.

Ook ben ik ben het Utrecht Centrum voor de Kunsten verbonden aan het team Cultuur Onderwijs. Met dit team werken wij met ons Creatief Model op zowel (S)PO, (S)VO & MBO instellingen.  Als CO werken wij aan  advisering van cultuurplannen en subsidiestromen, ontwikkelen van lessen en creatieve processen, receptieve en actieve invulling van cultuur educatie, coaching, ICC trainingen, deskundigheidsbevordering van schoolteams & inspiratiesessies.

Voor het Fonds Podiumkunsten ben ik sinds 2015 verbonden als Adviseur.
Binnen de verschillende subsidiestromingen van het Fonds spits  ik mij toe op (pre) advisering van de aanvragen tot aan inhoudelijke bezoekverslagen van diverse gezelschappen en makers.

Vanuit mijn eigen bedrijf Ceno’s Creative Mind  werk ik voornamelijk als coach en inspirator binnen diverse culturele organisaties en scholen. Met mijn inspiratiesessie ‘van Astma tot Gouden Plaat’ en sessies richt ik mij op creatieve processen binnen teams en groepen.

Met Jolieke Sorber zijn wij sinds 2015 gestart met MuziekHub.
Muziekhub is de verzamelnaam voor alle producten die muzikanten/docenten Coen Witteveen en Jolieke Sorber te bieden hebben aan kleine en grote mensen. Van liedjes tot lesbrieven en van inspiratie tot werkvormen.

Thema’s waar ik graag mee werk zijn Creatief Leren (model UCK) Creative Music Making en 21 eeuwse vaardigheden.

Referenties:

UCK, HKU, ArtEZ, Tivoli/Vredenburg, Muzehof, Hedon, Creatief Vermogen Utrecht, Muzerie, Cultuureducatie Overijsel, Muziekschool Noord West Veluwe, Hedon, Kunst Centraal, Spelenderwijs Utrecht, Ludens, Uden Jazz Festival, Achmea, Eurapco, en vele PO en VO scholen in Nederland.

Voor meer informatie over mijn werkzaamheden, kijk dan op mijn LinkedIn.